ดอยผาผึ้ง น่าน

ดอยผาผึ้งน่าน

ดอยผาผึ้ง น่าน  เดินทางหน้าฝน เดือนสิงหาคม 2560

ออกเดินทางจากปัว ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 มุ่งหน้าสู่ เชียงกลาง ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร สังเกตขวามือ ถ้าถึงวัดรัชดาขวามือให้เริ่มชะลอความเร็วรถ โดยเลี้ยวขวาที่แยกบ้านนาหนุน ใช้ ทางหลวงชนบท นน.4023 (ทางไปมณีพฤกษ์) ผ่านอ่างเก็บน้ำยอน อ่างเก็บน้ำห้วยหนองเเดง ไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงทางแยกบ้านกอก แยกซ้ายใช้ทางหลวงชนบท 4017 ไปอีก 23 กม.ถึงที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๖ จังหวัดน่าน จากหน้าโครงการฯ เลี้ยวซ้ายไปบ้านมณีพฤกษ์ประมาณ 2 กม. จากหมู่บ้าน ถึง ดอยผาผึ้ง อีก 5 กิโล ซึ่งเป็นทางดินเเดง ถ้าฝนตกจะลื่นมาก 

รวมใช้เวลาในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ประมาณ 1.30 ชั่วโมง  จาก ปัว

  • ช่วงหน้าฝน ทางจากหมู่บ้านมณีพฤกษ์ ขึ้นไปที่ดอยผาผึ้ง เป็นทางดินเเดง ถนนลื่นมาก ไม่แนะนำ ทั่งรถยนต์ เเละ รถจักรยานยนต์ล้อทางเรียบ
  • เเนะนำ รถจักรยานยนต์วิบาก สามารถ ขี่ขึ้นไปถึงดอย ควรเดินทางไปตอนเช้า ช่วงหน้าฝนตอนเย็นไม่เเนะนำให้เดินทางขึ้นไป
  • ควรใส่น้ำมันรถให้พร้อม ที่ปั๊ม ปตท อ.ปัว
  • ตรง หมู่บ้านมณีพฤกษ์ จะมีน้ำมันที่เป็นหลอดขาย
  • ระวังไหล่ทาง ดินสไลด์ด้วย
โรงเรียนมณีพฤกษ์
โรงเรียนมณีพฤกษ์
ดอยผาผึ้งน่าน
ดอยผาผึ้งน่านลำบากช่วงหน้าฝน ล้อทางเรียบไม่แนะนำ
ดอยผาผึ้งน่าน
ดอยผาผึ้งน่านลำบากช่วงหน้าฝน

 

ทางขึ้นดอยผาผึ้งน่าน
ลุยขึ้นดอยผาผึ้งน่าน
แผนที่ดอยผาผึ้ง
แผนที่ไปดอยผาผึ้ง

ดอยผาผึ้ง จ.น่าน