หออัตลักษณ์นครน่าน

หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน

หออัตลักษณ์นครน่าน

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเมืองน่าน ภายในมีห้องฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับเมืองน่าน เเละ โมเดลจำลองการย้ายเมืองน่านจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงชุดการแต่งกายของแต่ละชนเผ่าจังหวัดน่าน

ประกอบด้วย

-ห้องประวัติศาสตร์เมืองน่าน บอกให้รู้ว่าเมืองน่าน บ้านเมืองย้ายมาจากไหนบ้าง
-ห้องเจ้าผู้ครองนครน่าน ท่านจะทราบว่าผู้ครองนครน่านมีใครบ้าง (ความรู้ : เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ  ตรงกับช่วง รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
-ห้องชุมชนโบราณและวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก เวียงลอ(พะเยา) เวียงกาหลง(เชียงราย) เวียงสรอง(แพร่) และเวียงวรนคร (น่าน)
-ห้องกลุ่มชาติพันธุ์ในเมืองน่าน ประมาณ 17 ชาติพันธุ์ เช่น ชาวไทยวน หรือ คนเมือง, ชาวไทลื้อ (ไทลื้อ, ไทยอง) ห้องนี้ ท่านจะได้ทราบความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ในเมืองน่าน การอยู่อาศัย การเเต่งกาย ประเพณี เเละ อื่นๆ มากมาย
-ห้องประเพณีเมืองน่าน, อาหารพื้นเมือง
-ห้องสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองน่าน

หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน
หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน

การเดินทาง  จากวัดภูมินทร์ เลี้ยวซ้าย ผ่านร้านข้าวซอยต้นน้ำ ถึงสี่เเยกวัดศรีพันต้น ให้เลี้ยวซ้ายอีกรอบ มาตามถนนถนนยันตรกิจโกศล ที่ไปจังหวัดเเพร่ เมือเลี้ยวซ้ายจากสี่เเยกวัดศรีพันต้น  ผ่านมา 100 เมตร ซ้ายมือท่านคือปั๊มน้ำมัน ปตท. เเละผ่าน ทางเข้า บขส.น่าน เเละ ผ่านทางวัดพระธุาตเขาน้อย เป็นวัดที่อยู่บนเขา มองลงมาจะเห็นวิวของจังหวัดน่าน จากนั้นขับมา ประมาณ 1 กิโลเมตร ด่้ายซ้ายมือจะเห็นโรงแรมดิ อิมเพรส น่าน (The Impress Nan Hotel) เลยมา 100 เมตร ก็ถึงครับ อยู่ซ้ายมือ ซึ่งอยู่ตรงข้าม ร้านอินน่าน บ้านอนันต์

  • รวมระยะทางจากวัดภูมินทร์  ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ค่าเข้าชมท่านละ 30 บาท(ชาวต่างจังหวัด)

หออัตลักษณ์นครน่าน