เที่ยวปัว เมืองน่ารัก ชุมชนน่าอยู่

ทุ่งนาวัดสวนดอก

เที่ยวปัว จุดเช็กอิน เส้นทางสุดโรแมนติก เก็บความสุขจากธรรมชาติ เป็นที่อยู่ของผู้คนอันหลากหลายทางวัฒนธรรม

เที่ยวปัว จุดเช็กอิน เก็บความสุขจากธรรมชาติ 

1.ทุ่งนาหลังวัดบ้านสวนดอก ชื่อว่า “บ้านสวนดอก” เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านสวนดอกปัจจุบันนี้ เคยเป็นสวนอุทยานดอกไม้ของเจ้าผู้ครองเมือง “วรนคร”

วัดบ้านสวนดอก ปัว
วัดบ้านสวนดอก ปัว
ทุ่งนาหลังวัดบ้านสวนดอก
ทุ่งนาหลังวัดบ้านสวนดอก
ทุ่งนาหลังวัดสวนดอกถนนสายสุขภาพปัว
ทุ่งนาหลังวัดสวนดอกถนนสายสุขภาพปัว
ทุ่งนาหลังวัดสวนดอกถนนสายสุขภาพปัว
ทุ่งนาหลังวัดสวนดอกถนนสายสุขภาพปัว

ยามเย็นจะมีชาวบ้านมาวิ่งออกกำลังกายกัน สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด

ทุ่งนาหลังวัดบ้านสวนดอก